korrectКОРЕКТУРА (від лат. correctura – виправлення) являє собою процес виправлення друкарських помилок, орфографічних, граматичних, пунктуаційних, синтаксичних, технічних помилок у текстовому й графічному матеріалах. У класичному розумінні коректорська робота має здійснюватися на фінальній стадії перевірки матеріалу. У процесі набору і верстки найвідредагованішого тексту надто велика вірогідність появи нових помилок. Навіть якщо припустити, що набір здійснює дуже грамотна й уважна людина, то зверстаний матеріал потребує обов’язкової додаткової перевірки.

На цьому етапі коректор покликаний:

  • перевірити відповідність набраного тексту оригіналу, правильність оформлення заголовків, колонтитулів, приміток, таблиць, виносок, формул, довідкового матеріалу видання, повноту бібліографічного опису й наявність відповідних посилань на джерела цитат і цифрових даних у тексті;
    забезпечити одноманітність подання матріалу (правильність написання й уніфікацію термінів, символів, одиниць вимірювання, умовних скорочень, позначень в ілюстраціях і тексті);
  • усунути неясність у написанні окремих букв і знаків, неправильний поділ тексту на абзаци;
  • прослідкувати за правильним набором небуквених символів і пробілів;
  • і, певна річ, виправити орфографічні, пунктуаційні й технічні помилки, якщо такі все ж були допущені при наборі.

Як бачите, коректування – достатньо серйозна й відповідальна робота. Належною мірою її обов’язково оцінять люди такі ж грамотні й миследумні. Реалії ж такі, що не всюди й не все з перерахованого може бути запитано. Тексти відрізняються за складністю, видавництво до контори не приходиться. Для когось достатньо позбавитися орфографічних помилок, а для когось принципово важливо, скільки пробілів стоїть між словами й чи виправдано використовується знак тире у місці, де має стояти дефіс.

Вартість коректури: 0,5 у.о. за 1000 знаків без пробілів.
Термін виконання: 1 – 5 днів