25.09.2017

Літературне редагування передбачає:

  • виправлення логічних, стилістичних, лексико-семантичних помилок;
  • контроль слововживання;
  • перевірку сполучуваності слів і виразів.

Редактор вдосконалює те, що написане автором, увідповіднюючи з нормами української (російської) мови.

*Звертаємо увагу, що літературний редактор не має за обов’язок дописувати, домислювати, вигадувати матеріал, перевіряти правдивість даних і відомостей, що в ньому містяться.

* * *

Кого потребує текст – редактора чи літературного редактора? А можливо, обох? Ці професії настільки тісно переплетені на сьогоднішньому ринку праці, що в пошуках відповідей часом доводиться заглядати в словники. На практиці багато компаній, не надто вдаючись до подробиць специфіки професії, воліють мати справу з багатопрофільними спеціалістами.

Термін редагування з’явився вперше в латинській мові у ІІ ст. до н. е. на основі слів redigere (впорядковувати) та похідного дієприкметника redactus (впорядкований). Мимовільні асоціації зі словом порядок дають на розум, що вже з античних часів існувала потреба в книгах, грамотно складених і написаних відповідно певним нормам.

Значно пізніше, у словнику В. Даля, поняття редагування набуває іншого змісту, ще й синонім до того. Редагувати (або редижирувати) книгу, журнал означало «керувати, завідувати виданням». Паралельно досить активно вживався вираз «редижирувати оркестром». Вам це нічого не нагадує? Якщо наші міркування співпадуть, то нехай синонімічний ряд «редижер, капельмейстер» стане маленьким подарунком на підтвердження ваших допустів.
Що казати, нові часи диктують нові правила й нові задачі. Нині найбільш популярним є редагування літературне. Якщо вам необхідний матеріал не просто грамотно написаний, але й грамотно складений, тоді наша послуга буде без сумніву корисна.

Вартість послуг з літературного редагування:
Від 1,5 до 3 у.о. за 1000 знаків без пробілів

(залежить від складності тексту)

X